Recensionspolicy aktivitet.se

Här hittar du information om hur vi hanterar recensioner på aktivitet.se

För användare – 1. Riktlinjer

Recensionerna är viktiga för att ge inblick i aktiviteten genom tidigare deltagares upplevelser och omdömen. Det är värdefullt för både framtida deltagare och arrangören att ta del av omdömen och feedback angående aktivitet.

Transparens är viktigt för oss som en betrodd källa till information. Vi godkänner och publicerar därför alla recensioner som inte bryter mot vår recensionspolicy, även negativa, oavsett vad arrangören anser om detta. aktivitet.se kan inte garantera att samtliga recensenter genomfört aktiviteten de recenserar. Vi granskar alla recensioner som inkommer manuellt och publicerar inte recensioner som innehåller uppenbart spam eller oäkta påståenden.

Såväl positiva som negativa recensioner godkänns och publiceras så länge de innehåller relevant information om deltagarens erfarenheter och upplevelser av aktiviteten eller arrangören samt inte bryter mot nedanstående punkter.

Vi godkänner och publicerar inte recensioner som är eller innehåller:

 • Kränkningar mot enskilda personer
 • Anklagelser om lagbrott eller andra företeelser som bör handläggas av polis eller annan instans
 • Rasism, diskriminering eller hets mot folkgrupp
 • Tecken på psykisk ohälsa
 • Ämnen som inte har med arrangören eller kursen att göra
 • Recensioner skrivna av anställda eller tidigare anställda hos arrangören
 • Omdömen där det enligt vår bedömning framgår tydligt att personen inte genomfört aktiviteten
 • Direkta referenser till andra arrangörer eller utbildare än den som recensionen avser
 • Andra språk än svenska eller engelska
 • Spam
 • Flera recensioner angående samma utbildning från samma eller vad som antas vara samma avsändare
 • Inskickade utan ett skriftligt omdöme

Vi förbehåller oss rätten att:

 • Redigera språket i recensionen
 • Censurera delar av recensionen som bryter mot ovanstående punkter
 • Anonymisera utpekande av specifika personer
 • Göra separata bedömningar i enskilda fall
 • Ändra i policyn utan förvarning


För användare – 2. Hantering

Rensning av publicerade recensioner

Recensionerna granskas manuellt innan publicering och enskilda recensioner raderas i regel inte efter publicering. Enskilda recensioner plockas endast bort om recensionen i efterhand bedöms bryta mot ovanstående punkter eller om recensenten begär att den egna recensionen plockas bort. Flertalet recensioner kan vara föremål för rensning om utbildaren önskar rensa samtliga recensioner eller om recensionerna är inaktuella på grund av publiceringsdatum.

Så hanterar vi negativa recensioner

Vid mottagande av en negativ recension kontaktar vi arrangören och uppmärksammar dem på att det inkommit en negativ recension. Arrangören har alltid möjlighet att bemöta recensioner genom att lämna ett svar på kommentaren som läggs upp i anslutning till den aktuella recensionen på sajten.

Om recensionen bryter mot vår policy kontaktar vi avsändaren och förklarar varför vi inte kan publicera recensionen.

Om en nekad recension innehåller information som kan vara bra för arrangören att ta del av kontaktar vi dem och informerar om recensionen som inkommit och varför den blivit nekad.

Recensenter är anonyma

Personer som lämnar recensioner är helt anonyma – vi lämnar aldrig ut e-postadress eller IP-adress. Vid hot eller annat ärende som ska behandlas av polis så anmäler den hotade brottet. Det är sedan polisen som får begära ut IP-adress och e-postadress.


Annonser