Teambuilding och samarbetsövningar

Äventyrens Ö AB
Stockholms skärgård
Minst 1 – 1,5 dag för största möjliga effekt.
Kontakta oss

Beskrivning

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN. SEDAN 1994 JOBBAR VI MED TEAMBUILDING PÅ VÅR Ö UTANFÖR STOCKHOLM. OCH VI VET HUR MAN GÖR!

Det som idag kallas Samarbetsövningar eller teambuildingövningar hette från början Power Track outdoor teambuilding . När vi 1994 introducerade det i Stockholmsområdet var vi allra först och vi har genom åren fördjupat både vår egen förståelse och vårt arbetssätt när vi jobbar med dem. Vi använder dem som ett – av flera olika instrument – när vi coachar grupper, hjälper helt nya grupper eller utbildar ledare på alla nivåer.

Teambuilding och Samarbetsövningar är, till skillnad från alla andra rena lekaktiviteter, ett antal övningar där gruppens förmåga att samarbeta ställs på prov. Svårighetsgraden ökar steg för steg och i de avslutande övningarna krävs att samarbetet verkligen fungerar för att man ska lyckas lösa uppgiften.
Det är gruppens samlade totala kraft, samarbetsförmåga och kreativitet som avgör resultatet här. Ordet Power i ursprungsnamnet, står för gruppens samlade totala kraft.

Grundtanken med de här teambuildingövningarna är att få arbetslag att fungera bättre tillsammans, få större förståelse och insikt om sig själva som individer och om den grupp man verkar i.

MEN – DET ÄR INTE SJÄLVKLART ATT SAMARBETET BLIR BÄTTRE BARA FÖR ATT MAN GÖR TEAMBUILDING OCH SAMARBETSÖVNINGAR

De flesta samarbetar dagligen i olika former men blir inte bättre på att samarbeta för det. Teamkänslan ökar inte heller per automatik. Det helt avgörande för att det ska bli så när man jobbar med teambuilding och samarbetsövningar är:

  • att man också samtalar om hur man beter sig i gruppen när man gör de här teambuildingövningarna. Hos oss tar de samtalen ungefär 95% av hela övningstiden.
  • att man inte fokuserar på att prata om ”hur man hade kunnat göra” eller ”borde ha gjort” utan att man talar om din egen upplevelse av de man just har gjort.
  • att samtalen är väldigt hårt uppstyrda så att alla får komma till tals och prata utan att bli avbrutna. Det kräver alltså att gruppen är villig att lyssna på varandra.
  • att man frågar personer som tycker helt olika hur de tänker när de hört varandras tankar.
  • att man drar paralleller till det vardagliga arbetssituationerna. För ni har ingen som helst nytta av att stå och prata om stockar och fysiska färdigheter – såvida ni inte är ett gäng skogsarbetare.
  • att ni frågar er själva: Är det så här vi som grupp beter oss i exempelvis mötessituationer?
  • att ni avsätter gott om tid så att alla hinner ”komma in i tänket”. Gärna ”sova på saken” och börja morgonen med en reflektionsrunda dagen efter där alla får dela med sig av sina tankar, insikter och lärdomar – om sig själva och om gruppen.
  • att ni – innan ni åker hem igen – avsätter tid till att sammanställa lärdomar och bestämma VAD av allt det kloka som sagts som är viktigt att ta med sig hem och tänka på, utveckla eller förändra.
  • att ni förstår att teambuilding och samarbetsövningar inte är lekar utan någon mycket mer kraftfullt än så. Och använder ni dem som lekar så är de just det: Lekar i skogen. Då kommer de varken att förbättra ert samarbete eller er teamkänsla.

Teambuilding och samarbetsövningar – det som tidigare kallades Power Track – är ett av de bästa instrumenten på marknaden för att skapa bättre och mer välfungerande möten och mötesstrukturer. Under förutsättning att ni tar hänsyn till ovanstående.

HISTORIKEN BAKOM TEAMBUILDING OCH SAMARBETSÖVNINGAR

På Äventyrens Ö arbetar vi enligt den amerikanska äventyrsmodellen som sedan 1940-talet utvecklats på outdoor training camps och universitet i England och USA.

Stationerna – som alla ligger ute i skogen – är naturnära övningar där stock och sten utgör ingredienserna. Övningarna är framtagna för att användas som en del i grupp- och ledarskapsutvecklingsprogram.

Under de dryga 20 år vi använt teambuilding och samarbetsövningar har vi utvecklat en del av övningarna och lärt oss att anpassa valet av övningar till det exakt de moment som den aktuella gruppen verkligen behöver träna på.

REFLEKTION EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FÖRÄNDRING

Reflektioner är nödvändiga när man jobbar med grupputveckling. Framför allt om man gör det med hjälp av samarbetsövningar. Annars blir det bara ”roliga lekar ute i skogen” som inte förändrar någonting alls. I värsta fall förstärker det bara och belyser dåliga gruppbeteenden. Sådana som irriterar och gör er mindre effektiva.

För att undvika att dåliga beteenden cementeras,  läggs en större del av tiden under dagen till gruppreflektioner kring övningarna och ert sätt att arbeta. Reflektionspassen handleds av våra konsulter som är beteendevetare specialiserade på gruppdynamik.
Det ingår också ett kortare teoripass och går att byggas på och förlängas.

Tidsåtgång

Minst 1 – 1,5 dag för största möjliga effekt.
Men man kan också plocka loss enstaka övningar för att bearbeta specifika problemställningar som gruppen behöver arbeta med.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill veta mer om Teambuilding och samarbetsövningar. Det är gratis och inte bindande!

Äventyrens Ö AB

Teambuilding och gruppaktiviteter i Stockholm - Äventyrens Ö

Äventyrens Ö är en privat ö som ligger 45 minuter norr om Stockholm. Vi startade Äventyrens Ö 1994 för alla er som söker lite annorlunda mötesmiljöer. Och för er som har en ambition och vilja att skapa goda arbetsklimat. Som...


Läs mer och visa alla aktiviteter med Äventyrens Ö AB

Kontaktuppgifter till Äventyrens Ö AB

Äventyrens Ö AB

Koholmen 1
184 91 Åkersberga

 Visa telefonnummer
www.aventyrenso.se


Recensioner
Det finns inga recensioner för Teambuilding och samarbetsövningar
Intresseanmälan

För att få mer information om Teambuilding och samarbetsövningar, fyll i följande uppgifter:

Så fungerar det

Hitta en aktivitet som passar er


Gör en intresseanmälan


Arrangören kontaktar er med mer information